Βιογραφικό – Curriculum Vitae

M.Sc. Ψυχολόγος Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ο Ελευθεριάδης Ελευθέριος γεννήθηκε και διαμένει στο Σιδηρόκαστρο Σιντικής. Είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος της Κλινικής και Κοινοτικής Ψυχολογίας του University of East London. Επίσης είναι κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

 

Έχει πραγματοποιήσει εκπαίδευση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων και στην Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και έχει παρακολουθήσει και παρακολουθεί, πλήθος συνεδρίων και σεμιναρίων. Κατά το παρελθόν, έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης όπου και περάτωσε και τη πρακτική του άσκηση. Κατά τη δάρκεια της στρατιωτικής του θητείας υπηρέτησε ως ψυχολόγος σε Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων. Επί χρόνια, έχει εργαστεί στις Παιδικές Κατασκηνώσεις και στο Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.

 

Από το 2012 εργάζεται ιδιωτικά ως Ψυχολόγος στο Σιδηρόκαστρο Σιντικής, όπου και διατηρεί το προσωπικό του γραφείο, αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα πραγματοποιεί και διαδικτυακές συνεδρίες μέσω skype. Πραγματοποιεί συνεδρίες στα ελληνικά και στα αγγλικά.

M.Sc. Psychologist Eleftheriadis G. Eleftherios

Eleftheriadis Eleftherios was born and resides in Sidirokastro, Sintiki. He holds a degree in Psychology from the Aristotle University of Thessaloniki and a Postgraduate Diploma in Clinical and Community Psychology from the University of East London. He also holds a License to practice psychology.

 

He pursued training in Greek Institute of Neurodegenerative Disease, in Greek Society Alzheimer’s Disease and Related Disorders and has attended and still does, many conferences and seminars. In the past, he has worked at the Institute of Developmental Rehabilitation Filyro, Thessaloniki where he accomplished his internship. During his military service, he served as a psychologist in boot camps. For years, he has worked in the Children’s Camps and the Youth Center of the Metropolis ιν Sidirokastro.

 

Since 2012, he is working as a clinical psychologist in Sidirokastro, Sintiki where he maintains his personal office, as well as in Thessaloniki. In the same time he carries out online sessions via skype. He conducts sessions in Greek and in English.

Ψυχολόγος Ελευθεριάδης Ελευθέριος, e-psyxologos.gr

M.Sc. Ψυχολόγος Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος