Πρόσεξε καλά, μην αδειάσεις τον άνθρωπό σου.

Πρόσεξε μην τον κάνεις να του τελειώσει όλο αυτό που νιώθει μέσα του για σένα.

Είναι το άδειασμα, ένας δρόμος χωρίς επιστροφή…

 

Και είναι η αδιαφορία, είναι η σκληρότητα, είναι η έπαρση, είναι το γεγονός ότι τον θεώρησες πως είναι δεδομένος… Είναι όλα αυτά που κάνουν έναν άνθρωπο να αδειάσει. Είναι όλα αυτά που οδηγούνε μια σχέση, έναν γάμο, μια συνύπαρξη στον θάνατο. Στο τέλος…

 

Για αυτό σου λέω. Πρόσεξε.

Πρόσεξε καλά.

Αν αδειάσει μέσα του ο άνθρωπος, επιστροφή δύσκολα υπάρχει…

 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος M.Sc.