Τι μπορώ να Ρωτήσω;

Anonymous asked 4 years ago

Μπορώ να ρωτήσω οτιδήποτε θέλω τον Ψυχολόγο Ελευθεριάδη Ελευθέριο;

1 Answers

Οτιδήποτε αφορά τον τομέα της Ψυχολογίας και δεν περιέχει υβριστικά, ρατσιστικά ή πολιτικά σχόλια θα απαντηθεί από τον Ψυχολόγο Ελευθεριάδη Ελευθέριο σε όσο το δυνατόν πιο απλουστευμένη-κατανοητή μορφή.
Μην ξεχνάτε ότι ο συγκεκριμένος τομέας αφορά τις μικρές και συχνές απορίες που έχουμε στην ζωή μας και αφορούν το κομμάτι της Ψυχολογίας. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις συνιστάται η υποστήριξη μέσω συνεδριών.