Γέμισε ο τόπος Φαρισαίους…

Ανθρώπους καθαρούς εξωτερικά μα μέσα τους μες στη βρώμα.

Το στόμα τους όλο χαμόγελα, «ευχαριστώ» και «μπράβο», αλλά η ψυχή τους να ρίχνει κατάρες για τον αδελφό.

 

Γέμισε ο τόπος Φαρισαίους…

Και επειδή ο κόσμος τους σιχάθηκε, δεν τους ελέγχει πια, δεν τους μιλά, δεν τους κάνει καμία παρατήρηση, αυτοί συνεχίζουνε τα ίδια τους και νομίζουν πως σωστά πηγαίνουν…

 

Γέμισε ο τόπος Φαρισαίους…

Τυπικοί στη ζωή τους στα μικρά, μα στα μεγάλα να κάνουν τέρατα και να δικαιολογούν πάντοτε τον εαυτό τους.

 

Γέμισε ο τόπος Φαρισαίους…

Σήμερα ανοίγει το Τριώδιο.

Δεν είναι ο καιρός για να φορέσουμε τις μάσκες.

Είναι ο καιρός για να αρχίζουμε να τις πετάμε από πάνω μας…

 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος M.Sc