Επίσκεψη σε ένα από τα δύο επαγγελματικά γραφεία που εδρεύουν στο Σιδηρόκαστρο και στη Θεσσαλονίκη.