Απλή και ετερόχρονη επικοινωνία με αποστολή και λήψη οργανωμένων emails.