Άμεση επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας του γνωστού Skype.