Επικοινωνία με τον παραδοσιακό τρόπο χρήσης απλής τηλεφωνικής συσκευής.