Άκουσα κάποιον πρόσφατα να λέει…

‘’Δεν πολεμάμε με ό,τι θέλουμε. Πολεμάμε με ό,τι έχουμε.’’

 

Και έτσι είναι.

Σε αυτούς τους καιρούς που κληθήκαμε να ζήσουμε, θα πολεμήσουμε με ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας. Με νύχια και με δόντια. Με λύσσα αν χρειαστεί. Ό,τι και αν κοστίσει.

Θα πολεμήσουμε με ό,τι έχουμε.

Ό,τι πόλεμος και αν είναι αυτός…

Πόλεμος προσωπικός. Πόλεμος πνευματικός. Πόλεμος με ”αρχές και με εξουσίες”. Πόλεμος του Γένους.

Θα πολεμήσουμε με ό,τι έχουμε.

Μέχρις εσχάτων.

 

Θα πολεμήσουμε με ό,τι έχουμε. Και συν Θεώ, θα νικήσουμε.

Θαρσείτε.

 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος M.Sc.