Ο θάνατος. Αυτός είναι ο κοινός μας ο εχθρός. Και εμείς, αντί να οργανωθούμε εναντίον του, τρωγόμαστε μεταξύ μας, ταΐζοντας τον κάθε μέρα.
Ο διάβολος. Αυτός μας είναι που μας υπονομεύει. Αλλά εμείς βλέπουμε εχθρούς στο πρόσωπο του αδερφού μας.
Ο πόνος. Έχουμε εντολή να τον ανακουφίζουμε. Όχι να τον προκαλούμε.
Ο πλησίον σου. Ετοιμάσου. Θα χρειαστεί Πανδοχείο, δυο Δηνάρια, Λάδι και Κρασί.
Καλό βράδυ.