Σου είπαν, ‘’πρόσεχε τους χειριστικούς ανθρώπους’’.

Σου είπαν, ‘’πρόσεχε τους τοξικούς’’.

Σου είπαν, ‘’πρόσεχε τους νάρκισσους’’.

Σου είπαν, ‘’πρόσεχε τους ανθρώπους τους εγωιστές’’.

Σου είπαν, ‘’πρόσεχε τους μίζερους, τους τσιγγούνηδες σε συναισθήματα’’.

Σου είπαν, ‘’πρόσεχε τους παρτάκηδες. Αυτούς που κοιτάνε μόνο την καλοπέρασή τους’’.

 

Ξέχασαν όμως να σου πουν, να προσέχεις να μην γίνεις και εσύ ένας από αυτούς. Να μην γίνεις χειριστικός, τοξικός, νάρκισσος, εγωιστής, μιζερος, παρτάκιας…

Ξέχασαν να σου πουν, να προσέχεις τον ίδιο τον εαυτό σου.

 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος M.Sc.