Το θέμα δεν είναι, το αν αγαπάς.

Το θέμα είναι, το πως αγαπάς.

 

Είδα άνδρες, από αγάπη, να εγκλωβίζουν σε μια κόλαση τις γυναίκες τους.

Είδα μανάδες, από αγάπη, να αγκιστρώνονται πάνω στα παιδιά τους.

Είδα ανθρώπους, από αγάπη να πνίγουνε τους συνανθρώπους τους.

Είδα κυβερνήσεις ‘’από αγάπη’’ να θέλουν όλους να τους σώσουν.

 

Όλοι αγαπάμε.

Το πρόβλημα είναι ότι αγαπάμε με έναν δικό μας τρόπο…

 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος M.Sc.