Πολλοί θέλουν το καλό σου.

Δεν είναι όμως όλοι τους πλάι σου στις δυσκολίες σου.

Και ακόμα λιγότεροι είναι αυτοί που χαίρονται με τη χαρά σου.

 

Κοίτα να βαδίσεις στη ζωή σου συνεπώς.

Και όλα αυτά που λες, κοίτα να τα κάνεις πράξεις.

 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος M.Sc.