Για ό,τι άσχημο συμβαίνει γύρω μας.

Για ό,τι ανώμαλο. Για ό,τι τραγικό.

Φταίμε όλοι.

Και ας φωνάζουμε και ας υψώνουμε το δάχτυλο και ας ανάβουμε πυρσούς και ας στήνουμε κρεμάλες.

 

Όλοι φταίμε για το χάλι μας.

Όλοι έχουμε μερτικό στην αμαρτία.

Και αν δεν το καταλάβουμε αυτό, έτσι θα βαδίζουμε. Με βρωμιά και πόνο.

 

Ξέρεις, το σκοτάδι φεύγει από όπου υπάρχει φως…

Αν ήμασταν Άγιοι εμείς, να είσαι σίγουρος, το κακό δεν θα άντεχε κοντά μας.

 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος M.Sc.