Μεγάλη Πέμπτη σήμερα.

Και όμως…

Ο νους δε γυρνά στο όρος των Ελαιών. Στον Ιούδα. Στον Άννα. Στον Καϊάφα. Ο νους δε γυρνάει στο Πραιτόριο. Στον Πιλάτο. Στα μαστιγώματα. Στον κάλαμο και στο ακάνθινο στεφάνι.

Ο νους δε γυρνά στην ψύχρα της βραδιάς. Στο λάλημα του πετεινού. Στην άρνηση του Πέτρου.

Ο νους δε γυρνά στο Γολγοθά. Μήτε στο Σταυρό. Στους δυο ληστές. Στους σταυρωτές. Στα γέλια τους καθώς παίζουνε στα ζάρια τον χιτώνα. Στον Λογγίνο.

 

O νους γυρνά σε αυτά που γίνονται. Και σε όσα μέλλει να ‘ρθουν.

Σε αυτά γυρνά…

Σε αυτά, και σε κάποια λόγια του Αγίου Παϊσίου: ‘’…Ὁ Καλὸς Θεὸς ὅλα θὰ τὰ οἰκονομήση μὲ τὸν καλύτερο τρόπο, ἀλλὰ χρειάζεται  πολλὴ ὑπομονὴ καὶ προσοχή, γιατὶ πολλὲς φορές, μὲ τὸ νὰ βιάζωνται οἱ ἄνθρωποι νὰ  ξεμπλέξουν  τὰ  κουβάρια,  τὰ  μπλέκουν  περισσότερο.  Ὁ  Θεὸς  μὲ  ὑπομονὴ  τὰ  ξεμπλέκει. Δὲν  θὰ πάη πολὺ  αὐτὴ  ἡ  κατάσταση. Θὰ πάρη  σκούπα  ὁ Θεός…’’ (ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Β’ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ).

 

Χριστός μεθ’ ημών στήτε.

Καλή Ανάσταση.