Ας μείνουμε όλοι όρθιοι.
Ας μείνουμε σταθεροί.
Και ας γίνεται μπάχαλο γύρω μας.
Και ας μην φαίνεται ελπίδα να υπάρχει πουθενά.
Και ας λέει καθένας τα δικά του…
Στώμεν καλώς.
Θα υπάρχουν ώρες που θα σπάμε όλοι μας.
Θα υπάρχουν ώρες που θα πέφτουμε.
Ας είναι.
Πάλι απ’ την αρχή. Έτσι θα το παλεύουμε. Θα το πιάνουμε κάθε μέρα από την αρχή.
Στώμεν καλώς.
Μη φοβάσαι μικρό ποίμνιο – Κάποιος είπε κάποτε-.
Και αν λύση δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά, η Ανάσταση θα έρθει.
Θαρσείτε.
Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος
Ψυχολόγος Μ.Sc.