Του Ασώτου σήμερα…

Και ένα πράγμα μόνο θέλω να θυμάσαι.

Πώς ό,τι και αν κάνεις. Όπου και αν πας. Όσο χαμηλά και αν πέσεις…

Δεν είσαι μόνος.

Όσο και αν στραβώσουνε τα πράγματα. Όσο και αν δυσκολέψουνε.

Ακόμα και πιάσεις πάτο…

Να θυμάσαι.

Πως πάντα θα υπάρχει ένα Σπίτι και ένας Πατέρας πίσω να σε περιμένει.

 

Καλή επιστροφή να έχουμε.

Καλή επιστροφή.

Και εσύ και οι εγώ και όλοι.

 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος M.Sc.