Μεγάλη Πέμπτη απόψε. Δύσκολη βραδιά.

Σταυρωμένο Τον έχουνε, μόνο Του μέσα στις εκκλησίες, κλειδαμπαρωμένο, μήπως και Τον πλησιάσει κάνας Χριστιανός…

Ας είναι…

Εσύ προσπάθησε όσο μπορείς να ξαγρυπνήσεις. Όσο αντέχεις.

Ακόμα και από το σπίτι.

Αν τα καταφέρεις, βγες λίγο στο μπαλκόνι, βγες στην αυλή.

Κλείσε τα μάτια, ησύχασε και προσπάθησε να ακούσεις…

 

Προσπάθησε να ακούσεις τον ήχο που κάνει το σφυρί επάνω στα καρφιά.

Προσπάθησε να ακούσεις το κλάμα το πνιχτό της Μάνας δίπλα στο σταυρό του γιου Της.

Προσπάθησε να ακούσεις τα μεθυσμένα γέλια των σταυρωτών καθώς παίζουνε τον χιτώνα Του στα ζάρια.

Προσπάθησε να ακούσεις τον Μαθητή να κλαίει για την άρνησή του.

Προσπάθησε να ακούσεις το θόρυβο που κάνουνε τριάντα τα νομίσματα καθώς πέφτουνε στο πάτωμα.

Προσπάθησε να ακούσεις το ‘’ηλί, ηλί’’, το ‘’άφες αυτοίς’’ και το ‘’Τετέλεσται’’.

Απλά κλείσε τα μάτια, ησύχασε και προσπάθησε να ακούσεις…

 

Μεγάλη Πέμπτη απόψε. Δύσκολη βραδιά.

Σταυρωμένο τον έχουνε, μόνο Του, μέσα στις εκκλησιές, κλειδαμπαρωμένο, μήπως και Τον πλησιάσει κάνας Χριστιανός…

Ας είναι…

Μεγάλο Σάββατο πρωί, και ‘’Ανάστα ο Θεός’’ κοντεύει.

 

Θαρσείτε.

 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος M.Sc.