‘’…Εύχομαι να μου δώσει ο Θεός μια δεύτερη ευκαιρία. Μια ευκαιρία να επανορθώσω. Μια ευκαιρία να φτιάξω τα πράγματα ξανά…’’.

 

‘’Ξέρεις…’’, μου απάντησε χαμογελώντας. ‘’Αυτό δεν γίνεται. Ο Θεός δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Ούτε τρίτες. Ούτε τίποτα.

Ο Θεός είναι Πατέρας. Και σαν Πατέρας, είναι μόνιμα εκεί για τα παιδιά του. Πάντοτε. Σε κάθε λάθος. Σε κάθε πτώση. Σε κάθε σφάλμα που θα κάμουν. Βάλτο καλά στο νου σου.

Ο Θεός δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες…

Ο Θεός είναι Πατέρας. Ο Θεός είναι πάντοτε εκεί…’’.

 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος M.Sc.