Όλα είναι πολύ σοφά πλασμένα.

Δεν υπάρχει χειμώνας χωρίς άνοιξη.

Δεν υπάρχει νύχτα χωρίς μέρα.

Δεν υπάρχει σπόρος νεκρός που πέφτει μες στη γη χωρίς να καρποφορήσει.

Για αυτό μην απελπίζεσαι ποτέ.

Κάνε το χρέος σου το καθημερινό και έχε Πίστη.

 

Δεν υπάρχει θάνατος, χωρίς Ανάσταση να τον προσμένει.

 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος